Regulamin

Regulamin przyjęcia sprzętu do serwisu

1. Klient pozostawiając sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin.
2. Sprzęt naprawianyjest w serwisie  w firmie Perfect Systems Tomasz Sarnecki, ul. Norwida 2, 06-400 Ciechanów
3. Klient podaje dane kontaktowe które umożliwią informowanie go o statusie naprawy.
4. Klient powinien możliwie jak najdokładniej opisać usterkę, w szczególności gdy nie jest ona ewidentnie widoczna lub występuje sporadycznie albo w określonej sytuacji.
5. Sprzęt przyjęty do serwisu podlega ekspertyzie i wycenie przed przystąpieniem do naprawy.
6. Koszt ekspertyzy to 50zł netto, w przypadku gdy klient decyduje się na naprawę nie ponosi kosztu ekspertyzy.
7. Klient podaje serwisowi hasła dostępu do systemu operacyjnego oraz oprogramowania do którego niezbędny jest dostęp podczas wykonywania usługi.
7. Czas naprawy sprzętu jest uzależniony od usterki- drobne naprawy zazwyczaj wykonujemy od ręki lub w icągu 24h, gdy naprawa wymaga zamówienia części czas realizacji to 3-7 dni, naprawa płyty głównej laptopa (BGA, sekcja zasilania, mostek) do 21 dni. W szczególnych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć (zakup części z poza UE, opóźnienia dostawy) termin naprawy ulega wydłużeniu o czym klient zostanie poinformowany.
8. Oprogramowanie znajdujące się na dysku (dyskach, nośnikach ,itp.) Klienta stanowi wyłączną własność Klienta. Serwis dołoży wszelkich starań aby zachować wszystkie dane ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich utraty. Dotyczy to w szczególności dysków twardych które są uszkodzone i podczas próby odzyskania danych ich stan może się pogorszyć. W przypadku instalacji systamu operacyjnego klient powinien poinformować Serwis które pliki należy zachować. Dotyczy to w szczególności danych zapisanych w nietypowych miejscach, programów z bazami danych itp.
9. Naprawiony sprzęt klient zobowiązuje się odebrać w ciągu 21 dni. Po tym czasie serwis pobiera opłatę za magazynowanie komputera w wysokości 2zł za każdy kolejny dzień. Po 3 miesiącach serwis przekazuje nieodebrany sprzęt do utylizacji na koszt Klienta.
10. Serwis dokłąda wszelkich starań aby sprzęt był naprawiony zgodnie ze sztuką przy wykorzystaniu wysokiej jakości komponentów.
11. W przypadku przyjmowania komputera stacjonarnego prosimy o niedołączanie do nich kabli oraz innych akcesoriów, a w przypadku laptopów prosimy tylko o ładowarkę z zasilaczem chyba że naprawa usterki tego wymaga. Za wszelkie pozostawione w sprzęcie dodatkowe elementy (w szczególności płyty DVD, dongle USB, torby do laptopów) serwis nie odpowiada.
12. Zleceniodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Serwis wszelkich niezbędnych działań mających na celu
przeprowadzenie rzetelnej diagnozy oraz naprawy, w szczególności przetwarzania danych, czyszczenia, lutowania oraz wymiany układów elektronicznych.
13. W przypadku rezygnacji z naprawy i gdy Serwis zakupił już wymagane do naprawy części, zleceniodawca zostanie obciążony poniesionymi przez Serwis kosztami.
14. Regulamin dostępny jest na stronie WWW oraz do wglądu w siedzibie firmy.

Ciechanów 16.02.2017