Komputer zastępczy

Nasza firma oferuje możliwość wypożyczenia laptopa podczas serwisowania waszego uszkodzonego sprzętu komputerowego w bardzo atrakcyjnej cenie: 5zł netto za dzień wypożyczenia.

Warunki umowy:

 1. Cena 5zł netto za każdy następny dzień.
 2. Klient sam odbiera i zwraca laptopa do siedziby firmy.
 3. Klient odpowiada za laptopa, w przypadku uszkodzenia, zalania itp. ma natychmiast zgłosić ten fakt do serwisu.
 4. Klient pokrywa koszty napraw lub wymiany w przypadku uszkodzenia laptopa.
 5. Klient otrzymuje komputer z systemem Windows i pakietem Office z których może swobodnie korzystać.
 6. Serwis każdorazowo przy zwrocie laptopa sprawdza stan techniczny urządzenia ze szczególnym naciskiem na powstałe uszkodzenia ale zastrzega sobie prawo do roszczeń jeśli ujawni jakieś uszkodzenia spowodowane przez klienta w ciągu 5 dni od zwrotu komputera (w szczególności dotyczy zalania).
 7. W przypadku wystąpienia uszkodzenia będącego naturalnym zużyciem urządzenia (np. dysku twardego czy baterii) klient nie zostanie obciążony kosztem ich naprawy.
 8. Po zwrocie laptopa system operacyjny i oprogramowanie zostają przywrócone do stanu fabrycznego w związku z tym zaśmiecenie systemu lub zarażenie go wirusem nie jest uznawane jako usterka.
 9. Przed zwrotem laptopa klient zobowiązuje się utworzyć kopię danych które są dla niego istotne (zdjęcia, tworzone dokumenty) gdyż zostaną one usunięte podczas przywracania systemu.
 10. Klient nie ma obowiązku usuwać swoich plików czy innych śladów korzystania z komputera- przed udostępnieniem innemu klientowi laptopa serwis każdorazowo wykonuje przywracanie systemu.
 11. Serwis może bez podania przyczyny zażądać zwrotu wypożyczonego laptopa co użytkownik zobowiązuje się zrobić w ciągu 3 dni kalendarzowych.
 12. Klient potwierdza otrzymanie sprawnego laptopa, bez widocznych uszkodzeń z akcesoriami:
  • zasilacz
  • myszka
  • torba